Serge Haelterman.png

Serge Haelterman -

https://sergehaelterman.be

Indien Serge Haelterman enkele eeuwen vroeger zou geleefd hebben, zou hij waarschijnlijk een alchemist geweest zijn. Hij is vertwijfeld op zoek naar de verboden of geheime kennis.

Maar wat betekent het om vandaag in de voetsporen te willen treden van zijn voorgangers in de eeuwige zoektocht naar het onbekende? Natuurlijk is hij geen directe erfgenaam van Nicolas Flamel of Robert Fludd. Hij streeft er niet naar de lage materie om te vormen in goud. De ware achtergrond van de alchemie ligt elders. Het is vooral een innerlijk transformatieproces. Om de overgang van materie in goud te laten plaatsvinden, moet zich in de alchemist een verandering voltrekken. Het leven is een zoektocht naar het geestelijke goud, de wijsheid met andere woorden. Zijn werken hebben dus meer weg van een geloofsbelijdenis uit het heretische boek van de geheime kennis. De helderheid en vanzelfsprekendheid die ze op het eerste gezicht hebben, is bedrieglijk. Ze worden gedragen door een grote complexiteit en diepte. Hun reële verleiding – en dus ook hun schoonheid - is afkomstig van het geheim dat ze in zich dragen.

 

Francis Smets